Základná škola Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch
Home
elektronicka_ziacka
AKTUALITY
2016-04-15
Konzultačný deň
Riaditeľstvo ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače oznamuje rodičom, že dňa 19. apríla 2016 (utorok)sa uskutoční konzultačný deň, kde sa môžu rodičia informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojich detí za tretí štvrťrok školského roka 2015/2016 a to v čase od 15,00 do 17,00 hod u jednotlivých vyuč ...
2016-03-30
Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2016
Žiaci 9. ročníka ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch sa dňa 06. apríla 2016 (streda), zúčastnia povinného testovania v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Začiatok testovania je naplánovaný na 8.10 hod a predpokladaný koniec je o 11.30 hod.
...
2016-04-15
Ej, točí sa mi, točí, môj zrak po úbočí...
Chodníček poznania a turisti mali opäť spoločný plán v sobotu 2. apríla 2016. Tentokrát bol ich cieľ Háj Nicovô pri Liptovskom Mikuláši. Prečo práve Nicovô? Mali na to dva dôvody – fantastický výhľad široko – ďaleko a aj touto cestou si chceli pripomenúť výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša, ale ...
2016-03-17
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ JOZEFA HANULU LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zápis sa bude konať v budove ZŠ J.Hanulu
Liptovské Sliače /pavilón 1. – 4. roč./
12. 4. 2016
od 14,00 – 17,00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť :
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
- zápisné uhrádza obec Liptovské Sliače

Prosíme rodičov žiakov ...
2016-04-15
Z rozprávky do rozprávky
Tohoročná pani „Zima“ je veľmi skúpa na snehovú nádielku, ale nízke teploty boli ako sa patrí. V sobotu 23. Januára 2016 ráno mrzlo až prašťalo (v Liptovských Sliačoch – 14° C), ale ani toto neodradilo členov turistických krúžkov a krúžkov „Chodníček poznania“, aby sa vybrali na výlet do Vyso ...
Pozvánka pre budúcich prvákovElektronická žiacka knižka

Milí rodičia!! V tomto školskom roku sme sa rozhodli zaviesť aj v našej škole Elektronickú žiacku knižku, ktorá sa stáva bežnou súčasťou školskej praxe. Vzdelávacie výsledky Vašich detí nájdete na tejto stránke  www.zslsliace.edupage.org

Protikorupčný zákon

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2014 a účinnosť nadobudla 1. januára 2015.    viac info tu

PROJEKT

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
[viac]

logo eu logo ms logo eu